aanblik in French

aanblik [amblik] air, allure, apparence, aspect, spectacle aspect, spectacle, vue aspect, regard, spectacle, vue

Sentence patterns related to "aanblik"

Below are sample sentences containing the word "aanblik" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanblik", or refer to the context using the word "aanblik" in the Dutch - French Dictionary.

1. Hier bieden de terrassen een schitterende aanblik.

2. Wat een vreesaanjagende aanblik zal dat zijn!

3. Een hoog oprijzende boom biedt een indrukwekkende aanblik.

4. Ze kon niet langer meer uw aanblik verdragen.

5. Met florerende bossen bedekte bergen vormen een indrukwekkende aanblik.

6. Bij aankomst wachtte de congresbezoekers een prachtige aanblik.

7. En baat het mij zulk een aanblik als deze?

8. Er was zo’n schade aangericht, dat de aanblik me overweldigde.”

9. M'n liefde voor Amerika groeide nog meer door die aanblik.

10. 14 Hoe was Jesaja dan tegen deze luisterrijke aanblik bestand?

11. Zij zijn de mooiste aanblik in Yorkshire toen th ́de lente komt.

12. Komt u tot rust bij de aanblik van een besneeuwd bos?

13. * De wijsheid van een mens laat zijn gezicht stralen en verzacht zijn strenge aanblik.

14. 22 Dauwdruppels die glinsteren in het ochtendlicht bieden een prachtige aanblik, of niet soms?

15. EEN schaduwrijke rustplaats op een bergpad is een zeer welkome aanblik voor een vermoeide reiziger.

16. De aanblik van de lucht kunnen jullie beoordelen, maar de tekenen van de tijd niet.

17. Een gezinshoofd verontschuldigde zich tegenover een bezoeker voor de beschamende aanblik van zijn huis.

18. Hoewel de aanblik van een sequoia ontzag inboezemt, is het onzichtbare wortelstelsel ervan net zo indrukwekkend.

19. En wat biedt een groene wei of een goed onderhouden gazon een prachtige, vredige en rustgevende aanblik!

20. Kent u het gevoel zo vol te zitten dat de aanblik alleen al van meer eten u doet walgen?

21. EEN gruwelijke aanblik wachtte de politie op een boerderij even buiten Hobart, de hoofdstad van Tasmanië, Australiës eilandstaat.

22. Hoopt hij misschien dat de aanblik van Jezus, met zijn beursgeslagen en bebloede lichaam, de menigte zal vermurwen?

23. 9 De aanblik van hun gelaat getuigt tegen hen en verkondigt dat hun zonde als die van aSodom is, en zij kunnen die niet verbergen.

24. Elk jaar komen er duizenden toeristen om de lavendeltraktaties te proeven en van de aanblik en de geur van de lavendelvelden te genieten.

25. Op het platteland van Afrika is een moeder met een bundel brandhout op haar hoofd en een kind op haar rug een normale aanblik.

26. Terwijl wij over de 2690 stoelen richting podium kijken, worden wij geïmponeerd door de aanblik van het grootste via mechanische tractuur* bediende orgel ter wereld met zijn 10.500 pijpen.

27. De brief voegde eraan toe dat „de algemene aanblik van het terrein zowel in de zomer als in de winter aangenaam, esthetisch mooi en van hoge kwaliteit is”.

28. Naar verluidt bood hij een ’luisterrijke aanblik met zijn vorstelijke hoofdtooi’, terwijl hij een vredespijp opstak en zijn gebeden uitsprak „in de rook die als wierook opsteeg in de koude lucht”.

29. We dienen ons er daarom van te vergewissen dat de aanblik van ons huis en zijn omgeving geen afbreuk doet aan wat we beweren te zijn, namelijk bedienaren van Gods Woord.

30. Aangezien ik niet graag alleen reis, nodigden ze ook mijn dochter, mijn schoonzoon en kleindochter uit, dus we hadden een mooie reis naar het huidige Rusland, wat tegenwoordig geen prettige aanblik is.

31. 2 Een andere zuster was aanvankelijk een beetje bang bij de aanblik van een langharige jonge man, maar bleef hem telkens als hij naar de winkel kwam waar zij werkte, een kort getuigenis geven.

32. Zo ook zal de machtige stad Babylon, waarvan de aanblik gedomineerd wordt door minstens vijftig tempels voor valse goden, niet in staat zijn de hand van de Almachtige tegen te houden wanneer hij zijn volk bevrijdt.

33. „Wat mij in die oorlogsjaren . . . hinderde, was de aanblik van geestelijken van praktisch alle geloofsrichtingen — katholiek, luthers, anglicaans, enzovoorts — die de vliegtuigen en hun bemanning zegenden voordat ze vertrokken op missies om hun dodelijke lading af te werpen.

34. Over de poort zelf, de meest imposante toegang tot Babylon, zegt het boek: „Door de donkerblauw geglazuurde stenen en de reliëfs van honderden lopende stieren en draken moet de aanblik een onvergetelijke indruk gemaakt hebben op bezoekers van de hoofdstad.”

35. Over de stenen in de bovenlaag schreef hij: „Hoewel er zo’n lange tijd is verstreken en er dag in, dag uit zo veel wagens overheen zijn getrokken, is hun aanblik op geen enkele wijze veranderd noch hun afwerking versleten.”

36. Denk eens aan de vreugde die onze vijf zintuigen ons kunnen schenken: de smaak van verrukkelijke maaltijden, het gevoel door liefdevolle handen aangeraakt te worden, de aanblik van een adembenemend landschap, het zingen van vogels of de klank van heerlijke muziek, de geur van bloemen en spijzen!

37. Wij gingen soms naar de grens tussen Finland en de Sovjet-Unie en vroegen ons bij de aanblik van de wachttorens en de hekken af wie die dappere jongemannen en jongevrouwen zouden zijn en wanneer zij de grens zouden overtrekken om het evangelie aan de bevolking daar te verkondigen.

38. Daniël verschafte deze levendige beschrijving: „Zijn lichaam was als chrysoliet, en zijn aangezicht zag er uit als de bliksem, en zijn ogen als vuurfakkels, en zijn armen en de plaats van zijn voeten waren als de aanblik van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden was als het geluid van een menigte.” — Daniël 10:6.

39. Ik denk dat wat je ook denkt over het gebruik van de reclame om iets te ondersteunen, dat de aanblik van volwassen mannen die in luiers ronddollen in het zand in de hoop dat een algoritme dat ze niet echt begrijpen hen er geld voor zal geven, suggereert dat dit niet de beste basis is voor onze samenleving en cultuur en van de manier waarop we ze financieren.