aanbieding in French

aanbieding [ambidiŋ] offre offre, proposition, représentation offre, proposition, séance offre

Sentence patterns related to "aanbieding"

Below are sample sentences containing the word "aanbieding" from the Dutch - French Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aanbieding", or refer to the context using the word "aanbieding" in the Dutch - French Dictionary.

1. Croissants in de aanbieding.

2. Mijn aanbieding weigeren betekent sterven.

3. Een uitgebreide aanbieding is niet noodzakelijk.

4. Verkondigers oefenen om beurten een aanbieding.

5. Demonstreer een aanbieding van de nieuwste tijdschriften.

6. He, ik zal jullie een speciale aanbieding geven.

7. Stem je aanbieding af op iedere afzonderlijke persoon.

8. Eind augustus (voor een tijdelijke aanbieding of korting)

9. De volgende eenvoudige aanbieding zou doeltreffend kunnen zijn:

10. * Verwerk een realistische demonstratie van de aanbieding in par. 4.

11. Was mijn aanbieding gericht op het oprichten van een bijbelstudie?

12. Toen hij naar hen toe ging, pauzeerden zij en luisterden aandachtig naar de aanbieding van het traktaat.

13. Londen en alle fraai glimmende prijzen die het in de aanbieding heeft.

14. Nieuwere verkondigers kunnen het ook gemakkelijk vinden de volgende aanbieding te gebruiken.

15. Of gebruik een andere aanbieding die passend is voor het plaatselijke gebied.

16. Als het verwijderen lukt, wordt de afbeelding vervangen en wordt de aanbieding goedgekeurd.

17. Laat zien welke vóór 1985 gedrukte boeken beschikbaar zijn voor de aanbieding van januari.

18. Verwerk een demonstratie van een korte, eenvoudige aanbieding van een set van drie boeken.

19. Ik heb in de aanbieding, gebroken heupen, wormen... of een geval van acute onderbuikziekte.

20. Helaas waren de hemden niet in aanbieding, maar ik kan wel # % van de $#, # afhalen

21. Daarvoor hoeven zij alleen maar een eenvoudige aanbieding van een paar korte zinnen te leren.

22. 8 Pas je aanbieding aan de huisbewoner aan: Je zult mensen met verschillende interesses en achtergronden ontmoeten.

23. Google behoudt zich het recht voor de aanbieding op elk gewenst moment te wijzigen of te annuleren.

24. Demonstreer een aanbieding van de lopende tijdschriften waarbij een artikel wordt aangeboden dat dit weekend in de velddienst kan worden gebruikt.

25. 5 Misschien vind je het fijn de volgende eenvoudige aanbieding te proberen met de brochure „De Goddelijke Naam die eeuwig zal blijven bestaan”:

26. Ik wist dat ze pootjes of drumsticks in de aanbieding hadden voor 29 cent per stuk, maar ik zag dat ik nog maar een stuiver in de portemonnee had.

27. Nu een net iets ander verhaal. De vakantie van 2. 000 dollar naar Hawaii is nu in de aanbieding voor 700, dus je gaat er een weekje over nadenken.

28. 6 De tijd die nodig is om van het ene naar het andere huis te gaan, kunnen wij goed benutten door manieren te bespreken waarop wij onze aanbieding kunnen verbeteren.

29. Noem dingen die je in je velddiensttas moet hebben, zoals een bijbel, Redeneren aan de hand van de Schrift, de brochure Goed nieuws voor alle natiën, traktaten, een pen, de lopende aanbieding en tijdschriften, van-huis-tot-huisrapportjes, enzovoort.