aan de slag in English

aan de slag [andəslɑx] awaywego, let'sstart

Sentence patterns related to "aan de slag"

Below are sample sentences containing the word "aan de slag" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aan de slag", or refer to the context using the word "aan de slag" in the Dutch - English Dictionary.

1. Aan de slag.

2. Aan de slag, kanjer.

3. Aan de slag gaan met Google Ads

4. Aan de slag blijven met die hamers

5. Aan de slag met het distribueren van native-advertenties.

6. Cursisten kunnen onafhankelijk aan de slag gaan met lessen.

7. Met deze kennelijke aanmoediging ging Galilei aan de slag.

8. Want zodra ik je bel, moet je aan de slag

9. Want zodra ik je bel, moet je aan de slag.

10. Ik stapte uit de truck en ging aan de slag.

11. Hier bleef ze aan de slag tot 13 februari 2000.

12. Gebruik deze stapsgewijze handleiding om aan de slag te gaan

13. Instructies daarvoor vindt u in Aan de slag met Google Mijn Bedrijf.

14. + Ga dus aan de slag, en mag Jehovah met je zijn.’

15. 'En ik ben heel natuurlijk graag aan de slag met mijn vragen. "

16. Dus aan de slag en bevrijd deze schepen uit de boezem van Griekenland.

17. In 1979 ging hij aan de slag bij een reclamebedrijf genaamd POP Advertising.

18. We richtten een hoofdkwartier in voor ons bezettingsleger en gingen aan de slag.

19. De broeders stelden plannen op en gingen aan de slag, vertrouwend op Jehovah.

20. 16 Wanneer een vakman aan de slag gaat, legt hij het benodigde gereedschap klaar.

21. Ga naar Slimme display-campagnes maken en beheren om aan de slag te gaan.

22. Ondanks deze moeilijkheden, stelde Jonathan een doel en ging hij ermee aan de slag.

23. Om het project te laten slagen, moest Salomo moedig zijn en aan de slag gaan.

24. Ga aan de slag met deze onderwerpen met behulp van de snelstartgids voor kleine bedrijven.

25. Ga ermee aan de slag totdat je de waarde ervan heel helder voor ogen staat.

26. Als je me er $100.000 voor gaf, zou ik al snel aan de slag gaan.

27. Ik ging aan de slag met handpoppetjes, maar dat ging mij niet echt zo goed af.

28. Als Shopping-advertenties nieuw zijn voor u, gaat u eerst aan de slag met de toelatingsgids.

29. In hetzelfde jaar ging hij aan de slag bij de afdeling onderwijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

30. Dus gingen ze aan de slag, Joseph en de jongelui, om een blokhut voor een weduwe te bouwen.

31. En met het Billie Jean King Leadership Initiative ga je aan de slag met een nog groter thema.

32. Ben je dus gereed en verlang je ernaar om in deze speciale activiteit aan de slag te gaan?

33. Als u aan de slag wilt gaan, identificeert u het type bedrijf dat uw producten of services vertegenwoordigt.

34. In deze stapsgewijze instructies maakt u kennis met de basisprincipes en leest u hoe u aan de slag kunt gaan.

35. In 1896 ging ze aan de slag in Wellesley College, alwaar ze in 1913 hoogleraar economie en sociologie werd.

36. In 1793 werd hij gepromoveerd tot brigadegeneraal en nam deel aan de Slag bij Fleurus op 26 juni 1794.

37. Net als bekering, betekent over een pas geverniste vloer teruglopen dat je aan de slag moet: opnieuw schuren en afwerken!

38. Ga daarmee aan de slag en let op of het verschil maakt in je resultaten, je houding ten opzichte van school enzovoort.

39. Dat ondernemende echtpaar, dat nog nooit van hun leven iets had ontworpen of gebouwd dat moest drijven, ging aan de slag.

40. Bestudeer beslist zorgvuldig de les over de spreekhoedanigheid waaraan je moet werken wanneer je met je toewijzing aan de slag gaat.

41. Daarop nam de spanning af, en ik ging aan de slag en bereidde een maaltijd voor mijn oom en de anderen.

42. Nadat hij zijn bachelorsdiploma in boekhouden had gehaald aan de Arizona State University, ging hij als zelfstandig ondernemer aan de slag.

43. Deze reis was een grote stimulans voor mij en toen ik thuiskwam, ging ik onmiddellijk weer aan de slag in de pioniersdienst.

44. Zodra je er bent... pakken ze je naam af... en krijg je een nummer en een moker... en zeggen ze:'Aan de slag.'

45. Hij had om zo te zeggen de mouwen opgerold om aan de slag te gaan teneinde hen in hun geliefde land terug te brengen.

46. Als u dit nog niet heeft gedaan, bekijkt u meer informatie over advertenties met informatie over de winkelvoorraad om aan de slag te gaan.

47. Nadat de man enkele maanden als vertaler aan de slag gegaan was, sprak hij met de supervisor en vroeg hij bedeesd of die een nieuwe balpen voor hem kon aanschaffen.

48. Eerst gaat de trommelmaker met een beitel aan de slag en schuurt en polijst hij de holle vorm totdat die precies het formaat heeft dat de gewenste klank zal voortbrengen.

49. Dus namen we onze intrek in een benauwd kantoor zonder ramen in Palo Alto en gingen we aan de slag om ons ontwerp van de tekentafel naar het lab te krijgen.

50. Maar om de een of andere reden gingen de koks en serveersters in staking, dus gingen christelijke broeders die wat verstand van koken hadden aan de slag om de maaltijden voor de afgevaardigden te bereiden.