Use "coi" in a sentence

1. Đi coi thử coi.

2. Nhìn con sóng kìa, coi chừng, coi chừng!

3. Măc dầu coi bô tao đã coi thương mày.

4. Hãy coi chừng “một con đường coi dường chánh đáng”

5. Coi nào!

6. Có một gói hàng cho cậu đó, lại coi thử coi.

7. Khó coi.

8. Muốn coi coi mặt con đỏ được tới cỡ nào không?

9. Tới lúc coi thứ cần coi rồi trước khi lính canh tới

10. Đề thử coi.

11. Daryl, coi chừng!

12. Coi chừng rớt.

13. Coi nào, Reza.

14. Coi như thế

15. Bám chắc coi!

16. nhìn cái coi.

17. Alby, coi chừng!

18. Coi nào, Vit.

19. Coi nào, Atom!

20. Coi nào, Khạc!

21. Thật khó coi.

22. Cứ nghe thử coi.

23. Đừng coi thường tôi.

24. Bỏ tay ra coi.

25. Nhảy lồng lên coi.

26. Coi như giải lao.

27. Coi nào. hoa cúc.

28. Nhanh lên coi, Bridge!

29. Coi chừng Đỉnh Đỏ.

30. Coi chừng cái cọc.

31. Coi chừng rệp cắn.

32. Coi chừng, đồ ngốc!

33. Coi chừng khét thịt.

34. Coi chừng sau lưng

35. Coi chừng san hô

36. Coi chừng hắn nghe.

37. Đừng nhăn nhó coi!

38. Tới coi thử đi.

39. Cổ coi được đó.

40. Coi nào cục sắt!

41. Thè lưỡi ra coi.

42. Coi nào, thật à?

43. McGill, coi miệng cống.

44. Giúp 1 tay coi.

45. Chúng khó coi thật.

46. Blu, anh nhìn coi.

47. Coi nào, anh bạn.

48. Đánh nó thử coi!

49. Đừng coi thường mình

50. Coi chừng bị nghẹn.

51. Coi chừng cái gai!

52. Vậy coi như hòa.

53. Coi chừng máy bay.

54. Im lặng nghe coi.

55. Coi chừng bước chân.

56. Coi như mình huề.

57. Coi chừng cột khói!

58. Coi nào, đồ hèn.

59. Coi chừng nhé Bobby

60. Coi nào... bay đi.

61. Coi chừng cái tay.

62. Coi bộ được đó.

63. Coi chừng bình chứa!

64. Coi chừng sau lưng.

65. Chạy chậm lại coi!

66. Coi nào, mẹ kiếp.

67. Coi chừng sau lưng!

68. Đồng tử thường được coi là lỗ khẩu, còn mống mắt được coi là khẩu.

69. Coi chừng tay của hắn.

70. Coi Tuco như con đẻ.

71. Coi nào, khoan cái đã.

72. Coi chừng bị ướt. CHARLEY:

73. Để tôi ước lượng coi.

74. Này, coi nào, cô bé.

75. Bây giờ cho coi đi.

76. Coi bộ hơi ít đó.

77. HÃY COI CHỪNG “PHÙ-PHÉP”

78. Coi nào, lũ chó đẻ.

79. Coi như mang ơn anh.

80. Coi nào, hãy lên lầu.