Use "aandeel op naam" in a sentence

1. Om 13.00 uur openden we de emissie op $ 4,50 per aandeel.

2. Ik weet dat je niet verheugd bent op jouw aandeel.

3. Op naam (hoofdlettergevoelig

4. Op wiens naam?

5. Op welke naam?

6. Een doodgewone CV is toevallig het populairste aandeel op de markt.

7. Denk eens na over de financiële tijdreeksen, een bepaald aandeel, jouw perfecte aandeel, of een wereldwijde index.

8. Wat kreeg je voor één verkocht aandeel?

9. Het aandeel ging de markt op voor 79 dollar nog geen maand geleden.

10. Maar tezelfdertijd richtte hij zich op het individu, naam na naam.

11. Een bevoorrecht aandeel aan de naoorlogse expansie

12. Heb je een ijverig aandeel aan het oogstwerk?

13. Heb een volledig aandeel aan de oogst

14. Zij hebben hetzelfde aandeel als wij hebben.

15. Zij hebben een actief aandeel aan het evangelisatiewerk.

16. Broeders die een aandeel op de dienstvergadering behartigen, dienen zich aan de toegewezen tijd te houden.

17. Je aandeel heeft zijn beste tijd gehad, Jake.

18. Dat is het aandeel wit in Gray Matter.

19. Jehovah’s naam op de hele aarde bekendmaken

20. Uw naam staat niet op de gastenlijst.

21. Een Bijbelse naam op een eeuwenoude kruik

22. Je naam komt niet op het stembiljet.

23. De naam op uw belastingformulier wordt automatisch overgenomen van de naam in 'Profiel begunstigde'.

24. Als we een fruitbos maken, verhogen we het aandeel fruitbomen.

25. Maar wij hebben een aandeel in dit land, dit vee.

26. Kennedy loog over ons aandeel in de omverwerping van Diem.

27. Als ik een congreslid inbreng, zou m'n aandeel flink stijgen.

28. Hoe hebben sommigen hun aandeel aan het predikingswerk vergroot?

29. Op het eerste strookje schrijft u uw naam.

30. 4 Bouw een goede naam op bij God

31. De naam Lombardus wijst op zijn Longobardische afkomst.

32. (c) Hoe kunt u een aandeel hebben aan het verschaffen van een antwoord op Satans honende uitdaging?

33. De naam op de trouwakte... is Arlene Machiavelli.

34. Deze wagen stond op naam van Will Tompkins.

35. 32 Een Bijbelse naam op een eeuwenoude kruik

36. Je hebt toen je aandeel roodhuiden neergelegd of niet, zwarte majoor?

37. Moge Jehovah jullie persoonlijke aandeel aan deze wereldwijde actie rijkelijk zegenen.

38. 3 Waarom moeten de natiën op Jezus’ naam hopen?

39. Hades, wij offeren onze prinses op in uw naam.

40. 15 min: „Jehovah’s naam op de hele aarde bekendmaken”.

41. □ Welke goede uitwerking had Babylons nederlaag op Jehovah’s naam?

42. Er stond niets op, geen naam of adres, niets.

43. En ik verkocht m'n aandeel... m'n potentieel, voor 5000 dollar.

44. De meeste bedrijven hielden hun aandeel in de landbouwsector beperkt.

45. Zij hebben een aandeel aan het onderwijsprogramma van deze regering.

46. Op de grafsteen stonden de naam van John P.

47. Dit busje staat op naam van een bedrijf gevestigd op de Kaaimaneilanden.

48. Die worm pist op mijn naam, op de eer van mijn familie.

49. Geef onder 'Bedrijfsnaam' de naam van uw organisatie op.

50. In de naam van Jezus, sta op en loop!’

51. Er zijn veel graven zonder naam op het eiland.

52. Zelfs jongeren kunnen een mooi aandeel aan dit opwindende werk hebben.

53. De gemeente Alvesta heeft ook een klein aandeel in het vliegveld.

54. Moedig allen aan zondag een aandeel aan de velddienst te hebben.

55. Zou je je aandeel aan de dienst voor Jehovah willen vergroten?

56. Er is dus geen groot aandeel in de trots van het onderwijs.

57. Ze hebben een belangrijk aandeel gehad aan de oorlogen in de geschiedenis.

58. Een aandeel heeft zwaar verloren en dat heeft gevolgen voor uw portfolio.

59. Op dit congres namen we de naam Jehovah’s Getuigen aan.

60. „Blaas ze allemaal op in de naam van de Heer.”

61. De auto staat op naam van een verhuurbedrijf in Gaithersburg.

62. 2 Als christenen hebben wij een aandeel aan een figuurlijk oogstwerk.

63. Als een aandeel speciale instructies bevat, moeten die nauwgezet opgevolgd worden.

64. Merk op dat de naam „Iehova” een opvallende plaats op de sierkraag heeft.

65. De waarde is ingesteld op de naam van de app.

66. Heeft uw huisbaas een hypotheek op naam van z'n hond?

67. De naam Salem lijkt op het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’.

68. Je naam wordt weergegeven in de videobeschrijving op de weergavepagina.

69. Dit targetingtype op het hoogste niveau had de volgende naam:

70. U kunt langskomen en een cheque op uw naam ophalen.’

71. Moroni heeft gezegd hoe we de naam van Christus op ons kunnen nemen en onze goede naam kunnen beschermen:

72. Het is tijd om een goede naam op te bouwen

73. Dat aandeel zal verder groeien door onze nieuwe lijn producten... met Sylocet.

74. Ze zien er allemaal naar uit een aandeel aan de vergadering te hebben.

75. Het aandeel bevat interviews met personen die veranderingen hebben aangebracht om geestelijke dingen op de eerste plaats te kunnen stellen.

76. Deze handeling zou ' %# ' met zichzelf overschrijven. Geef een nieuwe naam op

77. De kleine prins leefde op een asteroïde met de naam B612.

78. Met zijn eigen naam op de deur, ontwikkelde hij zich enorm.

79. Mooie naam.

80. Dan heb je een aandeel aan de geweldige expansie van de Koninkrijksprediking!