Use "aanbreken" in a sentence

1. Wanneer dat zou aanbreken, zou er iets in volle bloei zijn.

2. Als die dag ooit zal aanbreken, dan zij het zo.

3. Geloof me wanneer ik zeg dat er moeilijke tijden zullen aanbreken.

4. Er zou dus een toekomstig tijdperk moeten aanbreken waarin de prediking verricht zou worden.

5. 5 Jesaja’s toon wordt warm als hij na de komende storm een vrediger tijd ziet aanbreken.

6. 14 Bij het aanbreken van de twintigste eeuw werd de bijbel al in 94 Europese talen gedrukt.

7. 19 Bij het aanbreken van onze gewone tijdrekening werd de identiteit van het Zaad ten slotte ontsluierd.

8. Ze bespotten degenen die hen waarschuwen dat die dag elk moment kan aanbreken en maken hen belachelijk.

9. Uit die analyse van Openbaring 17 bleek dat er na de Tweede Wereldoorlog een periode van relatieve vrede zou aanbreken.

10. Toch zal er een dag van afrekening aanbreken, want Jezus zei: „Elke boom die geen voortreffelijke vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.”

11. Deze schitterend geschreven brochure heeft miljoenen getroost met de zekere bijbelse belofte dat die tijd in de nabije toekomst zal aanbreken.

12. Maar bij het aanbreken van de dag laat God de plant door een worm steken, en de plant begint te verwelken.

13. Bij het aanbreken van de dag kapten de zeelieden de ankers, maakten de banden van de riemen los en hesen het voorzeil voor de wind.

14. Hoewel zij brandhout in de richting van de dieren gooiden, bleven de leeuwen ongeveer tot het aanbreken van de dag in de buurt.

15. 27 Mozes strekte meteen zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen stroomde de zee terug naar haar gewone plaats.

16. Van de 45 inzittenden stierven 12 direct bij de crash of kort daarna; vijf anderen waren gestorven bij het aanbreken van de volgende morgen en nog een stierf aan zijn verwondingen op de achtste dag.

17. Maar na deze zullen er stellig zeven jaren van hongersnood aanbreken, en al de overvloed in het land Egypte zal stellig vergeten worden en de hongersnood zal het land eenvoudig verteren. . . .

18. Bij het aanbreken van de dag begaven sommigen zich naar het centrum van het dorp om hun kippen, geiten en groenten te verkopen teneinde te kunnen bijdragen in de kosten van het registreren van hun huwelijk.

19. + 17 Jehovah zal voor jou, je volk en het huis van je vader een tijd laten aanbreken zoals er nog nooit is geweest sinds de dag dat Efraïm zich afsplitste van Juda,+ want Hij zal de koning van Assyrië sturen.