'ie in English

he, him

Sentence patterns related to "ie"

Below are sample sentences containing the word "ie" from the Dutch - English Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ie", or refer to the context using the word "ie" in the Dutch - English Dictionary.

1. Als ie zo doorgaat. Krijgt ie een onderscheiding.

2. Gaat ie.

3. Daar gaat ie.

4. Waar komt ie bovengronds?

5. Omdat ie gestolen is.

6. Is ie vastgemaakt?

7. Waarom vliegt ie niet?

8. Kijk, daar drijft ie.

9. Hoe gaat ie, ouwe man?

10. Alleen als ie het verdient.

11. Timmeren kan ie niet.

12. Waar is ie geraakt?

13. Alsof ie gisteren gestorven is.

14. Dit mag ie best horen.

15. Straks valt ie uit elkaar.

16. Hoe gaat ie, kale neet?

17. Omdat ie jou moet hebben.

18. En hoe vlug gaat ie?

19. Niet als ie vergrendeld is.

20. Waar stuurt ie ze heen?

21. Die dikke. Hoe heet ie?

22. Als ie beweegt, schietje'm lek.

23. Volgens mij wil ie me kwijt.

24. Wie weet wil ie me opzetten.

25. Wat zal ie kwaad zijn als ie ontdekt dat ik de Bol verwisseld heb.

26. Het leek of ie de boel kwam verkennen, iedere keer als ie een pakje bracht.

27. Hoe gaat ie, ouwe reus?

28. Kijk wat ie ons heeft aangedaan.

29. Als ie start, rij je weg.

30. Daarom is ie ook wat duurder.

31. Maak'm af voor ie daar wegkomt.

32. Je zei dat ie slim was.

33. Laat ie me dan met rust?

34. Bing Bong weet wat ie doet.

35. Vraag of ie z'n uniform uitdoet.

36. Die denkt zeker dat ie wat krijgt.

37. Kijk's hoe ie zijn kop draait.

38. Ik hoop dat ie nog past.

39. Waar heeft ie zijn kameel geparkeerd?

40. Maar mij houdt ie niet tegen.

41. Je zei dat ie niet geladen was.

42. Het gaat niet om woorden, zei ie.

43. En daar doet ie zijn best voor.

44. Hij besmet iedereen alsof ie bloedkoorts heeft.

45. De wereld redden doet ie ook niet.

46. Ik denk dat ie nu verbouwd wordt.

47. Dan gaat ie zich haasten en missen.

48. Als ie gedekt is, zijn we rond.

49. Omdat ie een orang-oetang kan nadoen?

50. Iedereen moet opschrijven wat ie gezien heeft.