hoài bão in Vietnamese

hoài bão
[hoài bão]
aspiration; striving, yearning
hoài bão của đời người
life's ambition

Use "hoài bão" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hoài bão" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hoài bão", or refer to the context using the word "hoài bão" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cha thật là đầy hoài bão.

2. tuổi rồi, có hoài bão lớn

3. 9 tuổi rồi, có hoài bão lớn.

4. Đây là một việc còn hoài bão hơn.

5. Hãy chia sẻ hoài bão của bạn với họ.

6. Ước muốn, hoài bão, hy vọng, và đức tin,

7. Một người với nhiều hoài bão và nhiều thất bại

8. Chúng tôi không có hoài bão gì to tát cả.

9. Làm sao mà điều đó được xem là hoài bão được?

10. Raunds Town lao vào một chương trình mang tính hoài bão.

11. Đâu mất rồi những lạc quan và hoài bão của cậu?

12. Sứ mệnh, mục tiêu, hoài bão của tôi, không phải là tiền.

13. Ông rất muốn thực hiện hoài bão tạo dựng tiếng tăm của mình.

14. Nhưng hầu hết những hoài bão của họ đều dẫn đến thất vọng.

15. Tôi từng là một chàng trai một thiếu niên, với nhiều hoài bão.

16. Tại California, đang có một mục tiêu cắt giảm khí thải đầy hoài bão.

17. Ước mơ ( D ), hy vọng ( H ) và hoài bão ( A ) của cô ấy này.

18. Ngày, lá cờ vẫn giữ ý nghĩa cho những hoài bão của Nam Tư.

19. Bạn khiến những âm thanh đầy hoài bão đó nghe như một tội lỗi vậy

20. Nhà hàng của tôi chì nhỏ nhoi... nếu so sánh... với hoài bão của anh.

21. Một lần nữa, tôi nghĩ đó là 1 hoài bão lớn lao nhưng là chính đáng.

22. "Vì vậy, đã đến lúc cho chúng tôi đổi tên để bắt kịp với hoài bão của mình."

23. Tôi cũng có điều muốn nói, về một người đàn ông đến từ Áo với một hoài bão

24. Hỗ trợ cho sự phát triển của Columbia Pictures là một đạo diễn nhiều hoài bão, Frank Capra.

25. Tôi mới 17 tuổi và có những mối quan tâm và hoài bão như bao thanh niên khác.

26. Loại “thuốc độc” kia thì giết chết hy vọng, hoài bão, nhiệt huyết và lòng khát khao thành đạt.

27. Bởi vậy họ có khuynh hướng gạt bỏ bất cứ hoài bão nào về việc đấng Christ trở lại làm Vua.

28. Những lời phán này cho thấy rằng hoài bão trên hết của Đấng Cứu Rỗi là tôn vinh Đức Chúa Cha.

29. Tôi không phải là câu chuyện hay ở một cái đệt bữa tiệc cocktail của những người trẻ tuổi đầy hoài bão.

30. Thời ấy cha mê âm nhạc hơn bất cứ điều gì khác, và cha có hoài bão lấy âm nhạc làm sự nghiệp.

31. Vậy nên sau hết cái hoài bão mạnh mẽ đó đã dẫn dắt Lincoln qua tuổi thơ u ám đã trở thành hiện thực.

32. Chỉ có con người, với những thuộc tính này, có khả năng về đức tin và hy vọng, sự soi dẫn và hoài bão.

33. Theo anh, anh đã ý thức rằng “khi những hoài bão ấy không thành, điều đó không thay đổi ý định của Đức Chúa Trời”.

34. "Xiah" thể hiện hoài bão của Junsu trở thành một ngôi sao không chỉ trong phạm vi Hàn Quốc mà vươn rộng ra toàn châu Á.

35. Phần lĩnh vực đầu tiên là công việc, Tôi nghĩ cuộc đời của Abraham Lincoln gợi ra rằng hoài bão mãnh liệt là một điều tốt.

36. Trước khi họ có thể khám phá thêm, chiến tranh Krym đã nổ ra và cản trở những hoài bão khảo cổ của họ trong nhiều năm.

37. Có thể bạn sẽ bỏ một số mục tiêu cũng như hoài bão riêng, và ‘tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết’ (Ma-thi-ơ 6:33).

38. Điều gì xảy ra khi bạn đặt hàng trăm nghìn thanh niên thông minh nhanh nhạy và nhiều hoài bão vào một trung tâm chăm sóc khách hàng?

39. Đây cũng là lý do mà những nhà thiết kế vĩ đại nhất hầu hết đều là những kẻ có hoài bão lớn nhất và nổi loạn nhất và phá cách nhất.

40. Trước khi cải đạo, hoài bão của cuộc đời tôi là trượt tuyết, do đó, tôi dọn sang châu Âu sau khi học xong trung học để hoàn thành ước nguyện đó.

41. Lena được cho là có "sự cuồng vọng của tuổi trẻ" để "nuôi dưỡng hoài bão của cô" và là tiêu biểu cho "sự chân thật không khoa trương" và "chân thành".

42. Thời gian này, Monroe từng nói về hoài bão đóng phim của mình trên Thời báo New York: " Tôi muốn vươn cao và phát triển, được diễn những vai diễn thực sự trữ tình.

43. Trong lúc phải làm việc để trả tiền thuê nhà, Carey vẫn mang nhiều hoài bão âm nhạc và tiếp tục miệt mài hợp tác cùng Margulies, với hi vọng hoàn thành bản thu thử.

44. từ tuổi lên 5 đến 15: tôi có những hoài bão lâu dài và điều đó được xem như là nghề tay trái của tôi và điều đó cũng dẫn đến cảm giác thất bại

45. Tổng thống Tong đã nói với tôi về ý tưởng đầy hoài bão của ông ấy để xây dựng hoặc làm nổi một hòn đảo nhỏ nơi người dân của ông có thể sống được.

46. Lúc này chúng ta có hoài bão, những khái niệm, và công nghệ để tạo ra mạng lưới giao thông 3-D, phát minh ra các phương tiện mới và thay đổi giao thông thành phố.

47. Một đứa trẻ qua đời có nghĩa là những hoài bão trong tương lai cũng mất đi, sẽ không có những mối quan hệ [dâu, rể, cháu, chắt] và trải nghiệm... mà đáng ra phải được hưởng”.

48. “Trình độ ràng buộc và hòa hợp với xã hội xuất phát từ kinh nghiệm, hoài bão và sự bao bọc... có lẽ thường tạo ra những trình độ gắn bó cao hơn với các nguyên tắc tín ngưỡng”.

49. Trong vở kịch đầu tay Santa Cruz (1944, trình diễn ra mắt vào năm 1946), Frisch đặt ngay vấn đề mâu thuẫn giữa ước mơ và hoài bão của mỗi cá thể trong cuộc sống lứa đôi, lúc đó Frisch vừa mới lập gia đình.

50. Bộ phim kể về một người phụ nữ nhập cư người Việt Nam tên Kiều, một cây viết tự do gặp khó khăn trong việc hoà nhập với cuộc sống mới ở Mỹ, gia đình mà cô bỏ lại và những hoài bão về tương lại.