Use "aandacht" in a sentence

1. Je aandacht.

2. We willen geen aandacht.

3. Bedankt voor jullie aandacht.

4. Dat trekt te veel aandacht.

5. Deze potten hebben aandacht nodig.

6. Bekijk José's aandacht voor detail.

7. Mag ik uw aandacht, reizigers.

8. Dank u voor uw aandacht.

9. ’Schenk aandacht aan uw onderwijs’

10. Nu ik je aandacht heb.

11. Je moet geen aandacht trekken.

12. Hartelijk dank voor jullie aandacht.

13. ... aandacht te besteden aan crowdsourcing.

14. Je trekt toch de aandacht.

15. Waarom verdienen cultuurconflicten onze aandacht?

16. Ezels verdienen zorg en aandacht.

17. Mr Lau verdient persoonlijk aandacht.

18. Daar krijg ik je aandacht mee.

19. Uiteraard hadden sommige zaken aandacht nodig.

20. Niemand van wie ik aandacht kreeg.

21. Bij overte aandacht richt je je ogen ergens op om daar aandacht aan te geven.

22. Vestig de aandacht op de bijbelteksten.

23. („Schenk voortdurend aandacht aan goddelijk onderwijs”)

24. Ik vond de aandacht wel leuk.

25. Dat is om geen aandacht te trekken.

26. Schenk aandacht aan je „kunst van onderwijzen”

27. ’Ze gaven me vriendschap, liefde en aandacht

28. Welk aspect van zelfbeheersing verdient speciale aandacht?

29. Een groot gezelschap trekt de aandacht.

30. Schenk voortdurend aandacht aan je onderwijs

31. Besteed direct aandacht aan persoonlijke misverstanden

32. Onze vader dacht dat ze aandacht wilde.

33. Uwe hoogheid, mag ik even uw aandacht?

34. Dames en heren, mag ik de aandacht?

35. Nu... aandacht alstublieft. Zakken, drukknopen en rits.

36. Ghana besteedde er niet genoeg aandacht aan.

37. Welke vragen betreffende goedheid verdienen onze aandacht?

38. Lamey trok de aandacht van grotere clubs.

39. Het woord „dringend” betekent „onmiddellijke aandacht behoevend”.

40. Pas toen er iemand stierf, gaven ze aandacht.

41. Watergebruik in landbouw en industrie verdienen serieuze aandacht.

42. Je hebt haar zelf ook geen aandacht gegeven

43. Deze paddenstoel heeft steeds meer onze aandacht getrokken.

44. Soms eisen de gezinsomstandigheden onze volledige aandacht op.

45. Ik moet aandacht geven aan productie en distributie.

46. En nieuwe woorden trekken de aandacht van mensen.

47. Ons volgende project kreeg wat aandacht buiten Noorwegen.

48. Schenk speciale aandacht aan interpunctie wanneer je voorleest.

49. Daarom vestigde hij daar speciaal de aandacht op.

50. Ik doe alles om je aandacht te trekken.

51. Straatverkopers wedijveren om de aandacht van passerende toeristen.

52. Dat trok de aandacht van elke... federale politie-organisatie.

53. Het tweede beste zal zijn meer aandacht voor ondervoeding.

54. Ik breng dit onderwerp met tegenzin onder de aandacht.

55. Wie hieraan aandacht schenkt... moet zijn hoofd laten nakijken.

56. Elke poging is een kreet om hulp en aandacht.

57. Kan ik alsjeblieft je aandacht op het scorebord krijgen?

58. Waarop vestigt „de waarheid van het goede nieuws” de aandacht?

59. Zoals ik je eerder uitlegde mogen we geen aandacht trekken.

60. Ben ik week geworden door die jaren van aandacht?

61. 12 Nu richt Jehovah zijn aandacht op zijn volk.

62. Een coole jongen met een bubbelbad en aandacht stoornis.

63. Dat is het, weet je - één op één aandacht.

64. Ze trekken te veel aandacht en roepen vragen op.

65. Zonder de juiste aandacht wordt het alleen maar erger.

66. Hoe vestigt onze eenheid de aandacht op de waarheid?

67. Aandacht voor één specifiek persoon van het andere geslacht . . .

68. Schenk aandacht aan het schema dat de spreker hanteert.

69. Ik wil uw aandacht vestigen op twee specifieke zinsneden.

70. 15 Jezus besteedde nauwelijks aandacht aan dat verleidelijke aanbod.

71. De president wil hier vast niet veel aandacht op vestigen.

72. Hij vestigde hun aandacht op de vogels — God voedt ze.

73. Ik ga ervan uit dat ik nu je aandacht heb.

74. Welke aansporing van Paulus vraagt in deze tijd onze aandacht?

75. Je overte aandacht, de richting van de ogen, is naar voren, maar je coverte aandacht scant constant de omgeving waar je niet actief naar kijkt.

76. Steeds wanneer we een nieuwe onderdeel toevoegde ging de aandacht omhoog.

77. Wat was een trouweloze handelwijze waar Maleachi de aandacht op vestigde?

78. 8. (a) Waarop vestigde Gods uitspraak over zijn Zoon de aandacht?

79. * Aandacht te besteden aan de beginselen en leerstellingen in de toespraken.

80. 6 Timmerlieden en chirurgen moeten beslist aandacht aan zichzelf schenken.