Use "aanbieder" in a sentence

1. Aanbieder van alle en enige entertainment en afleiding.

2. De beste aanbieder van esoterische magische en alchemistische zaken.

3. Het is inderdaad de eerste aanbieder van gezondheidszorg voor de stedelijke werkende armen ter wereld.

4. Een individuele aanbieder kan dus rekening houden met de collectieve vraag naar het product.

5. Google staat advertenties toe voor complexe speculatieve financiële producten die Rusland targeten, mits de aanbieder van deze producten is gelicentieerd door de Russische Centrale Bank.

6. Die musea zijn meestal passief. Er is een passieve relatie tussen het museum als de aanbieder, en het publiek als de ontvanger van informatie.