vầng trăng in Vietnamese

vầng trăng
the moon

Use "vầng trăng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vầng trăng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vầng trăng", or refer to the context using the word "vầng trăng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hãy phá bỏ vầng trăng, vầng thái dương;

2. Chúng tôi đặt tên con thuyền là Nửa Vầng Trăng.

3. Ông Kẹ của Remus Lupin là vầng trăng tròn.

4. Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng (Lời: Nhật Ngân) - Bảo Hân 8.

5. Tôi chưa từng thấy một vầng trăng nào đẹp như vậy

6. Vầng trăng tròn, sáng rực từ từ mọc trên Giê-ru-sa-lem.

7. Những giọng ca đơn độc giống như đang nỉ non với vầng trăng.

8. Đây cũng là nguồn gốc cho hình vầng trăng trên huy hiệu của thành phố.

9. Một cặp vợ chồng giáo sĩ ngồi trên bãi biển Tây Phi ngắm nhìn vầng trăng bạc.

10. Phía sau bọn chúng là một vầng trăng trắng hếu như xương khô lơ lửng trên bầu trời.

11. Theo đó, họ sẽ dàn thế trận hình vầng trăng khuyết ở hướng Đông và Tây thành phố Reims.

12. Anh dẫn Clara đi qua vầng trăng sáng tới rừng thơm, cùng những bông tuyết nhảy múa xung quanh họ.

13. Và, dưới ánh trăng sáng trắng như xương của vầng trăng khuyết nửa, tôi cảm thấy Afghanistan đang ngân nga dưới chân tôi.

14. Đứng trong ánh trăng bàng bạc của vầng trăng khuyết một nửa và nhìn lên bầu trời lấm tấm những vì sao.

15. Vầng trăng (tiếng Ý: La luna) là một bộ phim tình cảm - tâm lý xã hội của đạo diễn Bernardo Bertolucci, ra mắt năm 1979.

16. Hãy để cho mặt trời buổi sáng quên dậy ở phương Đông, Lên từ từ, vầng trăng yêu dấu của ta, lên từ từ.

17. 3 Vào lúc chạng vạng tối, một vầng trăng đầy đặn tuyệt đẹp tỏa chiếu như để nhắc nhở rằng Đức Giê-hô-va là Đấng xác định kỳ và mùa (Công-vụ các Sứ-đồ 1:7).

18. (Câu 7, 9, 10) Đã bao giờ bạn ngắm một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ngước nhìn vầng trăng tròn đang trôi giữa biển sao lấp lánh, cười sảng khoái khi thấy muông thú chơi đùa với nhau, hoặc mở to mắt thán phục trước một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ chưa?

19. Và khi tôi ngồi trong bãi đất của ngôi đền này dưới cây đa bồ đề khổng lồ trong bóng tối, không có điện, chỉ có vầng trăng tròn chiếu xuống bãi đất vắng vẻ này và tôi đã nghe thấy những âm thanh đẹp đẽ nhất giống như một buổi hòa nhạc của Charles Ives khi tôi lắng nghe tiếng nhạc gamelan từ tất cả những người dân từ những làng bản khác nhau đến buổi lễ năm năm tổ chức một lần này