vô phương cứu chữa in Vietnamese

vô phương cứu chữa
[vô phương cứu chữa]
hopeless; irremediable; incurable; beyond/past redemption; beyond/past remedy; beyond/past cure
Một bệnh nhân / ca vô phương cứu chữa
A hopeless patient/case

Use "vô phương cứu chữa" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vô phương cứu chữa" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vô phương cứu chữa", or refer to the context using the word "vô phương cứu chữa" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vô phương cứu chữa.

2. “Vết thương ngươi vô phương cứu chữa.

3. Nhưng chúng tôi vô phương cứu chữa.

4. Nhưng tình thế đã vô phương cứu chữa.

5. Vì vô phương cứu chữa cho ngươi rồi.

6. Hầu hết vô phương cứu chữa so với Jonny.

7. Tình-trạng thế-gian này vô phương cứu chữa.

8. Tình trạng của cậu ta vô phương cứu chữa rồi.

9. Hay tôi cứ cho là họ vô phương cứu chữa?’

10. Không có nguyên nhân nào từng được biết đến, vô phương cứu chữa.

11. Ta phải nói bao nhiêu lần là mình vô phương cứu chữa đây?

12. Tình trạng trở nên vô phương cứu chữa, và vợ tôi muốn ly thân”.

13. Và trong 2 ngày... Liên bang sẽ bị thiệt hại vô phương cứu chữa.

14. Tình trạng không phải là vô phương cứu chữa, dù nó có vẻ như vậy.

15. Tháng Ba 1989 phát hiện Frisch bị ung thư dạ dày, vô phương cứu chữa.

16. Sự thất hứa có thể hủy hoại thanh danh của bạn một cách vô phương cứu chữa.

17. (2 Sử-ký 36:15, 16) Dân chúng đã bại hoại đến mức vô phương cứu chữa.

18. Người ấy có thể trở thành kẻ sa đọa, không thể sửa đổi và vô phương cứu chữa.

19. Ngài có nản lòng và bỏ cuộc, cho rằng loài người tội lỗi là vô phương cứu chữa không?

20. 6 Thật khích lệ khi biết Chúa Giê-su không xem các sứ đồ là vô phương cứu chữa.

21. Khi một người bắt đầu lạm dụng rượu, người đó không phải là vô giá trị hoặc vô phương cứu chữa.

22. Vì cố ý cãi lời và không chịu ăn năn, nên A-đam và Ê-va đã vô phương cứu chữa.

23. *+ 18 Sau mọi việc ấy, Đức Giê-hô-va hành hại ông bằng căn bệnh đường ruột vô phương cứu chữa.

24. Tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài đã yêu thương và không xem tôi là kẻ vô phương cứu chữa.

25. “Hai con của chị đều mắc hội chứng LMBB*, và bệnh này vô phương cứu chữa”, các bác sĩ nhẹ nhàng nói với tôi.

26. Như trường hợp của chị Doreen, nhiều người cảm thấy suy sụp khi người thân yêu của mình bị chẩn đoán mắc bệnh vô phương cứu chữa.

27. Đức Chúa Trời đọc được lòng người và quyết định khi một người đã vô phương cứu chữa và như vậy đáng bị hình phạt cuối cùng.

28. Những người Pha-ri-si này “phiền giận”—họ không chỉ bực tức mà còn trở thành kẻ thù vô phương cứu chữa và bị ngài bác bỏ.

29. Dù vậy, tuy nghĩ anh là người vô phương cứu chữa nhưng trong 37 năm tôi vẫn tiếp tục chia sẻ với anh lẽ thật của Kinh Thánh”.

30. Tuy nhiên, đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, sự lão hóa không phải là điều bí ẩn cũng không là vấn đề vô phương cứu chữa.

31. Trong quá khứ, một người bị thương nặng hoặc bị bệnh nan y vô phương cứu chữa thường được chết trong ngôi nhà quen thuộc yêu dấu của mình.

32. Bởi vậy, hắn dốc hết nỗ lực khiến loài người hư hỏng vô phương cứu chữa, giống như hắn đã từng làm trong thời kỳ Nô-ê trước Nước Lụt.

33. Thưa các anh chị em, chúng ta không có quyền mô tả bất cứ người nào, kể cả trong số các tín hữu Giáo Hội của mình, là vô phương cứu chữa!

34. Nếu đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi, có lẽ sức khỏe kém như anh Yanko, hãy tự hỏi: “Tình trạng của mình có thật sự là vô phương cứu chữa không?

35. Thượng nghị sĩ Andrew Miller cho biết: “Chúng tôi hết sức lo ngại vì căn bệnh vô phương cứu chữa này vẫn gây nguy hiểm trầm trọng cho sức khỏe cộng đồng”.

36. Nếu một số người trong cử tọa buồn nản, khổ sở vì áp lực kinh tế nghiêm trọng, hoặc đương đầu với chứng bệnh ngặt nghèo vô phương cứu chữa thì sao?

37. Triển vọng trong tương lai của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta chấp nhận cách Đức Giê-hô-va sắp đặt để giải cứu nhân loại khỏi tình trạng vô phương cứu chữa.

38. Ví dụ, dường như ta không thể cảm thấy được niềm vui khi con cái mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa, hoặc khi bị mất việc làm, hoặc khi bị chồng hay vợ phản bội.

39. Đành rằng Sa-tan đã khiến họ phản nghịch, nhưng công trình sáng tạo tuyệt vời của Đức Chúa Trời đã không bị hư hại đến độ vô phương cứu chữa (Sáng-thế Ký 3:23, 24; 6:11, 12).

40. Giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thật ra bạn có thể nói: “Hãy đến đây và chúng ta hãy sửa chữa mọi việc; tình hình nghiêm trọng, nhưng không hẳn vô phương cứu chữa” (so sánh Ê-sai 1:18).

41. Những mâu thuẫn gay gắt về giáo lý “đạo Đấng Christ” và sự chia rẽ vô phương cứu chữa lan rộng ra trong phạm vi chính trị và văn hóa; đôi khi gây ra xô xát, phản loạn, phiến loạn, ngay cả nội chiến.

42. Chúng ta cần thay đổi cách nhìn về Joe rằng cậu ta không bao giờ có thể hoàn lương bởi nếu ta coi Joe là kẻ vô phương cứu chữa làm sao cậu ta có thể nhìn nhận mình theo một cách khác đi được?

43. Hơn nữa, tôi hứa với các anh chị em rằng ánh sáng của phúc âm vĩnh cửu của Ngài có thể và sẽ một lần nữa chiếu sáng vào nơi mà các anh chị em lo sợ rằng cuộc đời đã mất hy vọng, vô phương cứu chữa.

44. Thí dụ, nhật báo Globe and Mail ở Toronto, số ra ngày 31-1-1998, bình luận về “thảm họa do máu bị ô nhiễm” xảy ra trong thập niên 1980 ở Canada: “Viêm gan C là một loại bệnh gan có thể gây nên sự suy nhược vô phương cứu chữa...