toán quân in Vietnamese

toán quân
[toán quân]
army/military unit

Use "toán quân" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "toán quân" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "toán quân", or refer to the context using the word "toán quân" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mất hơn cả một toán quân để tìm anh.

2. Những toán quân sắp lên tàu đi về phía biển.

3. Tại đây đã họ bị toán quân của Pháp từ phía Cửa Trài tiến lên bao vây.

4. Tướng Ne Myo Sithu đóng lại đây một toán quân, rồi trở về Ava tháng 4 năm 1766.

5. Ông cầm toán quân khinh kỵ và là sĩ quan xuất sắc của tướng chỉ huy Stonewall Jackson.

6. Vừa qua cửa động, gặp ngay một toán quân Thục kéo đến, tướng đi đầu là Trương Ngực.

7. Liệu tôi có thể bảo vệ cha tôi khỏi toán quân Hồi giáo có vũ trang với chỉ một con dao ?

8. Từ đó về sau, các toán quân đột kích của Sy-ri+ không còn xâm phạm lãnh thổ Y-sơ-ra-ên nữa.

9. Một toán quân Scythia đã tiến hành một cuộc đột kích trên biển chống lại Pontus ở phần phía bắc nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

10. Các toán quân Hà Lan ở phía bắc thị trấn đã được báo động bởi những tiếng động cơ máy bay gầm rú trên trời.

11. Tại miền đó Ghê-đê-ôn cùng toán quân nhỏ của ông đã làm cho quân Ma-đi-an tháo chạy (Các Quan Xét 7:1 đến 8:35).

12. Các tập đoàn quân số 26 và 27 sẽ tấn công vào giai đoạn sau và góp phần vào việc thanh toán quân địch bị bao vây, chia cắt.

13. Trong suốt những tháng đầu nằm 1922, ông chuyển các toán quân IRA đến biên giới, gửi vũ khí và tiền bạc cho các đơn vị miền bắc của IRA.

14. 10 Ghê-đê-ôn đuổi theo toán quân xâm lược còn lại qua Bết-Si-ta, rồi hướng về phía nam tới A-bên-Mê-hô-la, gần Sông Giô-đanh.

15. Một toán quân Tây Ban Nha đánh tẻ quân Mỹ gần Siboney vào ngày 23 tháng 6 rút lui về các vị trí giao thông hào đơn giản tại Las Guasimas.

16. Saladin tiếp tục cuộc hành binh của ông về hướng Jerusalem và nghĩ rằng Baldwin sẽ không dám bám theo ông chỉ với một toán quân lèo tèo vài người như vậy.

17. Trong Chiến tranh Liên Tục, Koivisto phục vụ trong Biệt đội bộ binh dưới sự chỉ huy của Lauri Törni, một toán quân trinh sát hoạt động đằng sau đường kẻ thù.

18. Phối hợp với cuộc tấn công trên bộ, các toán quân Đức đã đổ bộ lên cảng Langelinie tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, và bắt đầu đánh chiếm thành phố.

19. Ngày 22 tháng 4 năm 1922, một toán quân IRA gồm 200 người phản đối Hiệp định chiếm khu Four Courts-Trụ sở Tòa án tại Dublin, ra mặt thách thức Chính phủ lâm thời.

20. Ngày 11 tháng 3 năm 1967, khi Sihanouk đang công du Pháp, một cuộc bạo động diễn ra quanh khu vực Samlaut ở Battambang, khi nông dân phẫn nộ tấn công một toán quân thu thuế.

21. Trò chơi dành phần thưởng cho chiến thuật Blitzkrieg - thâm nhập sâu vào các vị trí của địch trong khi trì hoãn quá trình tiêu diệt một số toán quân đối phương gặp phải về sau.

22. Sự trung thành của tôi với các sự dạy dỗ của đạo đấng Christ bị thử thách vào Lễ Giáng Sinh năm 1943, khi dịp lễ này được tổ chức cho toán quân đặc nhiệm của tôi.

23. Bởi vì Lào là một quốc gia với mạng lưới đường bộ gần như không tồn tại, phi vụ đầu tiên của Không lực Hoàng gia Lào là hỗ trợ không yểm cho toán quân bị bao vây.

24. Cùng thời điểm này Bộ trưởng Bộ chiến tranh cũng báo cho Tổng chỉ huy Lục quân, trung tướng William W. Prior, rằng nhiều toán quân Đức đã đổ bộ ở Fyn và yêu cầu ông đến ngay Bộ.

25. Tướng Robert Ross phái một toán quân giương cờ trắng để ám hiệu ngưng chiến nhưng họ bị các nhóm người núp trong 1 ngôi nhà ở góc Đường Maryland, Đường Constitution, và Đường số 2 (khu định hướng Đông Bắc) tấn công.

26. Trong khi quân Ma-đi-an hoảng hốt bỏ chạy, ba toán quân Y-sơ-ra-ên tiếp tục thổi kèn và ta thấy là chính Đức Giê-hô-va đã khiến địch quân vừa bỏ chạy vừa chém giết lẫn nhau.

27. Theo tường thuật của tạp chí The New Republic, tại một xứ ở Phi Châu một toán quân nhân tôn giáo vị thành niên tự xưng là Kháng Chiến Quân của Chúa (the Lord’s Resistance Army) đã bị nhồi sọ để tin rằng đạn không thể xuyên qua người chúng được.

28. 25 Giờ đây, Mô Rô Ni để lại một phần quân đội của mình ở tại xứ Giê Sơn, vì sợ rằng một toán quân La Man có thể xâm nhập xứ này và chiếm cứ thành phố, và dẫn số quân còn lại tiến thẳng vào xứ Man Ti.

29. Thêm vào việc chính phủ ban bố lệnh tòng quân cho đàn ông độ tuổi 18-45, rất nhiều người Armenia tình nguyện chiến đấu và thành lập các phân đội tchokats, chừng 40 người, cùng với vài đơn vị tương tự thành một toán quân dưới quyền của một thiếu tá.

30. 22 Vậy nên, ông cho Tê An Cum dẫn một toán quân nhỏ đi xuống gần bờ biển; còn Mô Rô Ni thì ban đêm, dẫn đạo quân của mình đi vào vùng hoang dã ở hướng tây thành phố Mơ Léc; và bởi vậy, sáng hôm sau, khi các lính canh của dân La Man khám phá ra Tê An Cum, chúng chạy về báo cho thủ lãnh của chúng là Gia Cốp biết.

31. 5 Và giờ đây hắn được chỉ huy những toán quân La Man ủng hộ nhà vua; hắn bèn tìm cách chiếm sự ủng hộ của những người không tuân lệnh vua; vậy nên hắn đi đến một nơi gọi là aÔ Ni Đa, là nơi mà tất cả những người La Man đang ẩn trốn; vì những người này đã khám phá ra rằng quân đội đang tiến tới và họ cho rằng quân đội đang tiến tới để hủy diệt họ, nên họ chạy trốn tới Ô Ni Đa, đến một vị trí có vũ khí.

32. 13 Như vậy là hắn đang nỗ lực quấy nhiễu dân Nê Phi, và phân tán một phần lực lượng của họ ở lại trên đất đó, trong khi đó hắn đã ra lệnh cho những toán quân mà hắn đã để lại chiếm đóng trong những thành phố mà chúng đã chiếm được cũng phải quấy nhiễu dân Nê Phi ở vùng ranh giới gần biển phía đông, và phải chiếm cứ đất đai của họ càng nhiều càng tốt trong khả năng của chúng, tùy theo khả năng của các đoàn quân của chúng.