thân bất do kỷ in Vietnamese

Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa
1. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, mỗi bước đi đều sẽ có cao hứng, có tuyệt vọng; có thành công, có thất bại; có sinh, có tử.
Bạn thành công chính bởi chí đặt ở thành công, dù con đường đến với nó chẳng dễ dàng, nhưng mấu chốt là bạn có thể kiên trì với nó cho tới cuối cùng hay không.
2. Cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý. Có câu rằng: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”, ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.
Thế nhưng, chỉ có đi qua gập ghềnh, mới hiểu được bình phẳng; chỉ trải qua mưa gió, mới gặp được cầu vồng. Nhất định phải học được cách tìm sự ấm áp trong sương lạnh, tìm tòi ánh sáng giữa đêm đen, suy ngẫm cuộc sống bình thản như dòng nước, cảm nhận phong cảnh bốn mùa đến rồi đi, sẽ tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc đời mình.
3. Đời người sẽ gặp phải nhiều khó khăn ngăn trở, nhưng mong rằng bạn đừng ngại vấp váp, ngã bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần gượng dậy. Chỉ có như vậy mới khai sáng được một mảnh trời của riêng mình.

Use "thân bất do kỷ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "thân bất do kỷ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "thân bất do kỷ", or refer to the context using the word "thân bất do kỷ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Là do tính tình nắng mưa, tự kỷ về bản thân, không hoà đồng với mọi người.

2. Do đó một người độc thân giao hợp với bất cứ một người nào là trái phép.

3. Chữa bán thân bất toại.

4. Sống trong gia đình đơn thân sẽ giúp bạn trau dồi những phẩm chất như thương xót, bất vị kỷ và đáng tin cậy.

5. Bất kì sự hớ hênh nào của thân chủ tôi có thể là do chẳng còn hiệu lực bởi vấn đề của thân chủ cô với ông Davis.

6. Sử gia sống vào thế kỷ thứ nhất là Josephus, bản thân là người Pha-ri-si đã ly dị vợ, sau này đề xuất rằng người chồng có thể ly dị vợ “vì bất cứ lý do nào (và người đàn ông thường có nhiều lý do)”.

7. Eve thân mến, chuyện cách đây 4 thế kỷ rồi.

8. Từ Kỷ Vũ công trở về trước thì thời gian tại vị của các vị quân chủ nước Kỷ cũng không thể khảo chứng do không có bất kỳ ghi chép nào khác có liên quan trong bất kỳ sử liệu nào.

9. Anh đã khiến mọi người và cả bản thân mình bất ngờ khi giành chiến thắng trong cuộc đua với kỷ lục ghi được 02:07:21.

10. 5 Biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ

11. Anh đã lạnh lùng, ích kỷ, quá nghĩ về bản thân.

12. Điều gì xảy ra khi bạn kỷ luật cái trí, khi bạn kỷ luật thân tâm của bạn?

13. tinh thần bất vị kỷ của Ê-pháp-ra?

14. Mà là kỷ luật và điều khiển được bản thân con

15. Sự ích kỷ và bất vị kỷ liên hệ thế nào đến vấn đề hoàn vũ?

16. Những người Do Thái bất trung đó hẳn đã quên những biến cố dẫn đến việc thành lập nước họ nhiều thế kỷ trước đó.

17. Hãy thực hành đức tin, kỷ luật bản thân, và làm theo.

18. Thân do nhiều bẹ lá tạo thành.

19. “Hoàng Quyên: 'Tôi là người vị kỷ và bất trị'”.

20. Do đó, họ không tổ chức kỷ niệm.

21. Do tôi bất cẩn thôi.

22. 53 Thân thể dễ mục nát đổi thành thân thể không hề mục nát,+ thân thể hay chết đổi thành thân thể bất tử.

23. (2 Ti-mô-thê 4:10) Bất kỳ ai chỉ hầu việc vì lý do ích kỷ đều có thể lâm vào tình cảnh tương tự.

24. 1Cô 15:53—Thân thể bất tử và thân thể không hề mục nát là gì?

25. Pedro nói: “Đối với tôi, đó là những kỷ niệm rất thân thương”.