tán lá in Vietnamese

tán lá
leaf canopy

Use "tán lá" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tán lá" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tán lá", or refer to the context using the word "tán lá" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tán lá rộng.

2. Tán lá rậm rạp.

3. Tán lá lưỡng hình.

4. Tán lá cây gỗ thường hẹp hơn.

5. Ấu trùng ăn tán lá các loài Eucalyptus.

6. Ấu trùng ăn tán lá Impatiens noli-tangere.

7. Xuyên qua những tán lá nằm im chờ đợi,

8. Dưới tán lá rừng, từ trong hơi ẩm của niềm hân hoan...

9. Những cây sồi già có thân đồ sộ và tán lá rộng.

10. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ nhanh chóng trốn vào các tán lá.

11. Ánh sáng hầu như bị che khuất bởi những tán lá sum suê.

12. Cậu học trò đưa mắt ngắm nhìn những tán lá bay bay trong gió

13. Trước cửa Valhalla có một cây khác là cây Glasir với tán lá bằng vàng.

14. Những tán lá khoan thai hướng về phía mặt trời đón nhận nguồn dinh dưỡng.

15. Chúng có thể bắt mồi khi bay hoặc bằng cách tìm kiếm trong tán lá.

16. Trong mùa sinh sản, con đực chọn một vị trí thích hợp với tán lá nhô ra.

17. 12 Tán lá của nó rất đẹp và trái thì sai, nó có thức ăn cho mọi loài.

18. Năm 2010, các hóa thạch tán lá thế Oligocen và trái của Callistris được tìm ra cạnh sông Lea ở Tasmania.

19. Vì vậy, nó không được xem như một loại cây gỗ, mặc dù tán lá có thể cao đến 9 mét.

20. Salvia sprucei là một cây có nhiều cành, cao tới 12 foot (3,7 m) và tán lá rộng tới 6 foot (1,8 m).

21. Trong suốt các thời kỳ khô hạn kéo dài, tán lá rụng đi để duy trì nước trong cây và ngăn ngừa chết khô.

22. Trong vài trường hợp, rễ cây có thể ăn vào lòng đất đến độ sâu hơn cả chiều cao của cây, hoặc tỏa ra rộng hơn hẳn tán lá.

23. Chúng là các cây gỗ có kích thước vừa phải, cao tới 10–17 m, thường với tán lá cao và hẹp; một vài loài là dạng cây bụi.

24. Một việc phục dựng quy mô rộng hơn được thực hiện 5 năm sau đó tức vào năm 1990, và cắt tỉa các tán lá bao quanh khu vực.

25. Chúng là loài chim khá nhút nhát và thậm chí cả chim trống cũng rất khó phát hiện trong các tán lá có màu xanh lục và vàng lốm đốm.

26. Ngoài giá trị là cây cảnh, nó còn có tác dụng như một loài cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới, do thông thường nó có thể cao tới một độ cao vừa phải (khoảng 5 m, mặc dù đôi khi có thể cao tới 12 m) nhưng có tán lá tỏa rộng và các tán lá dày đặc của nó tạo ra những bóng mát.

27. Những cây có tán lá gần mặt đất thường được thích hơn, điều này nói lên rằng nếu bạn ở vào một nơi tương tự bạn có thể trèo lên những cây đó.

28. Các hoa nhỏ, màu từ xanh lục tới xanh nõn chuối, không có cánh hoa và mọc thành các cụm hoa phía trên tán lá vào cuối mùa xuân hay đầu mùa hè.

29. Bạn có thể thấy rệp vừng ở khắp nơi, trên cây dâm bụt, cây hoa ngũ sắc ( thơm ổi ), hay trên những tán lá tươi non của đám cỏ mùa xuân, và nhiều nữa.

30. Ở bạch quả, giống như ở các thực vật khác có cấu trúc tương tự, các cành non ngắn cho phép hình thành các lá mới trên các phần già hơn của tán lá.

31. Bạn có thể thấy rệp vừng ở khắp nơi, trên cây dâm bụt, cây hoa ngũ sắc (thơm ổi), hay trên những tán lá tươi non của đám cỏ mùa xuân, và nhiều nữa.

32. Ông ấy thấy hiện ra từ dưới tán lá dầy của rừng mưa nhiệt đới mê cung kiến trúc đan xen nhau một cách khó tin này được xây bằng đá granite, kết hợp tuyệt đẹp.

33. Mặt trời lên trong buổi sáng xuyên qua các tán lá, xua đi những hạt sương, như những đôi mắt trong đám cây cỏ, và đánh bại những ngôi sao được hình dung như đội quân.

34. Vào ban đêm, loài này trải qua một ngày ẩn trong tán lá dày, rỗng cây, hoặc ở dưới lá cây cọ, và luôn ở những nơi nó có thể neo chính nó bằng đuôi có đuôi.

35. Nếu chỉ có một sai màu sắc trong một khu vực của tán lá bạn phải tự hỏi lý do tại sao nó là như vậy điều này có thể được điều duy nhất cho thấy sự di chuyển của kẻ thù

36. Một số cây rụng lá rút đi nitơ và cacbon từ tán lá trước khi cho rụng đi, và sẽ trữ lại những chất đó dưới dạng protein tại không bào của các tế bào mô mềm ở rễ và phần vỏ cây nằm trong.

37. Những thực vật lâu năm khác là loài rụng lá, ví dụ như ở những vùng ôn đới, một loài thực vật lâu năm có thể phát triển và ra hoa trong suốt những thời kỳ ấm áp của năm, với phần tán lá héo đi vào mùa đông.

38. Khi mùa thu đến và ngày ngắn hơn đêm hoặc là khi cây sống trong môi trường khô hạn, các cây rụng lá sẽ giảm sự tạo thành sắc tố diệp lục, cho phép các sắc tố khác hiện diện trong lá trở nên rõ ràng hơn, kết quả là xuất hiện tán lá không có màu xanh.

39. Một vài loài được trồng làm cây cảnh vì chúng có tán lá đẹp và một số loài được trồng để lấy quả ăn ở dạng quả tươi hay làm mứt hoặc thạch, trong đó loài quan trọng nhất là đinh hương (Syzygium aromaticum) với các chồi hoa chưa nở là một loại đồ gia vị quan trọng.

40. Nghĩa là, bất cứ câu hỏi chung chung nào mà bạn đặt ra về nó -- có bao nhiêu cái cây cùng một kích cỡ nao đó, có bao nhiêu nhánh cây cùng một kích cỡ nào đó mà một cái cây có, có bao nhiêu chiếc lá năng lượng chảy qua cành cây là bao nhiêu kích thước của tán lá, nó tăng trưởng như thế nào, tuổi thọ đạt bao nhiêu?