không kể in Vietnamese

không kể
[không kể]
xem chưa kể

Use "không kể" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "không kể" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "không kể", or refer to the context using the word "không kể" in the Vietnamese Dictionary.

1. Thà không kể thì hơn.

2. Anh hùng không kể tiền tài

3. Không kể già trẻ trai gái.

4. Không kể cậu đã qua tay Nadia.

5. Những ân phước ấy nhiều không kể xiết!”.

6. Hy vọng tôi không kể thiếu thứ gì.

7. Hành vi bất trung thì không kể xiết.

8. Tôi sẽ không kể chi tiết thêm nữa. "

9. Tôi không kể công để khoe mẽ với bạn.

10. Đó là lý do cha không kể họ nghe

11. Và điều đó thật khó chịu Nhưng điều đó khó chịu bằng phải dùng bao cao su mỗi lần bạn quan hệ không kể bạn say đến mức nào, không kể bao nhiêu thuốc kích dục bạn dùng, không kể gì?

12. Dựng phòng trên lầu nhưng không kể đến công lý,

13. Không kể nó nói về chính trị hay khoa học.

14. Không kể cho một ai, kể cả ông của cháu

15. " Chuyện cổ tích không kể trẻ em rằng rồng tồn tại.

16. Tại sao bệnh nhân không kể lại khi vừa nhập viện?

17. Cha ban nhiều ân phước lành, thật mình không kể xiết.

18. Cha nhân từ ban phước lành dồi dào không kể xiết;

19. Tôi đã thề là sẽ không kể cho bất kỳ ai.

20. Và những đoạn ấy miêu tả niềm vui không kể xiết!

21. Vì những rắc rối không kể hết xung quanh chúng con.

22. Không kể chuyện đó, giờ anh đang điều khiển khả năng đó.

23. Tôi không kể những việc này để làm cho bà buồn, bà Travers.

24. Tôi đã không kể cho các bạn nghe một câu chuyện thành công.

25. Tôi không kể cho Mẹ, vì chuyện này hẳn sẽ khiến bà phiền lòng.

26. Chúng ta phải yêu thương nhau và không kể đến bản thân mình chứ.”

27. Sao không kể bọn này nghe về nữ hoàng bé nhỏ của mày đi?

28. Tôi không kể tới hiệu quả năng lượng cao của những bóng đèn LED.

29. Tốt nhất là không kể cho mẹ con, mẹ con lại lo cuống lên.

30. Hội đồng giám khảo cũng không thể không kể đến các vị khách mời.

31. Tài năng không kể tuổi tác, tôi chắc con ông sẽ nhọn như đinh vậy

32. Tôi sẽ không kể rằng kẻ giết người đi mất là do nghị định thư.

33. Tôi biết ơn việc ông không kể chi tiết thành thích chiến đấu của tôi.

34. Con sẽ thấy thoải mái hơn nếu bố không kể lại chuyện đã xảy ra.

35. Hai mươi hai hoàng đế (không kể những kẻ giả mạo) thay nhau cai trị”.

36. Tôi sẽ không kể các câu chuyện về làm việc theo nhóm hay hợp tác.

37. Sao anh không kể tôi nghe chuyện về thiên đàng hay địa ngục của anh, Martin?

38. anh nói trước, rồi sau đó em vẫn giữ ý định không kể chuyện này ra.

39. Đây tôi tính hát tiếng thường, không nam, không khách gì nên không kể đến nhạc.

40. KINH-THÁNH không kể tên những kẻ đã dựng lên cái tháp Ba-bên ô nhục.

41. Sao cậu không kể chúng tớ nghe chuyện gì xảy ra với Rama và công chúa?

42. Ngày nay, chị không kể xiết các ân phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chị.

43. Thời hạn cho toàn thể chương trình: 45 phút, không kể bài hát và lời cầu nguyện.

44. 4 Chiến tranh và dân chúng nổi loạn đã gây ra sự đau khổ không kể xiết.

45. Bây giờ không kể là ai, chỉ cần dáng cao đều có thể làm người mẫu nhỉ.

46. Chẳng bao lâu chàng thở dài và nói: “Tại sao em không kể hết một mình đi?”

47. Rất ít động vật có vú không kể con người có thể bắt chước các âm thanh.

48. Trên 80.000 phụ nữ bị hiếp dâm, không kể nhiều vụ hãm hiếp không được báo cáo.

49. Anh thích kể lại mọi chuyện thế sao không kể cho tôi nghe tại sao anh tới đây?

50. Ước tính số người chết trên 120.000 người chết tới năm 2013, không kể 27.000 người mất tích.