cuộc tình in Vietnamese

cuộc tình
[cuộc tình]
love; love affair

Use "cuộc tình" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "cuộc tình" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cuộc tình", or refer to the context using the word "cuộc tình" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cuộc tình.

2. Một cuộc tình?

3. Một cuộc tình ư?

4. Lãng quên cuộc tình.

5. Tôi chấm dứt cuộc tình.

6. Cuộc tình giữa hai người kết thúc.

7. Những cuộc tình qua đường, nhớp nhúa.

8. Cả hai cuộc tình đều dang dở.

9. Rồi tôi chấm dứt một cuộc tình.

10. Đó không phải là cuộc tình một đêm.

11. " Cuộc tình, có trả và rồi lên giường. "

12. Cuộc tình nô dịch hoàng đế bạo chúa

13. Cuộc cách mạng như một cuộc tình vĩ đại.

14. Cha cô kịch liệt phản đối cuộc tình này.

15. Mình rút ra được gì từ cuộc tình không thành?

16. tớ điên lên và kết thúc một cuộc tình. Wow.

17. Đúng là kết thúc một cuộc tình không dễ chút nào.

18. Khi còn trẻ, tôi và Hanna đã có một cuộc tình.

19. Nhưng mọi cuộc tình đều có một kẻ thù khủng khiếp.

20. Cuộc tình này sẽ là vỏ bọc để ta tiếp tục.

21. Nội dung bài hát nói về một cuộc tình tan vỡ.

22. 224 Mình rút ra được gì từ cuộc tình không thành?

23. Cuộc tình chấm dứt có thể làm bạn tan nát cõi lòng.

24. Ước đoán là có ít nhất là 55 cuộc tình vụng trộm.

25. Caron cũng có cuộc tình dan díu với Warren Beatty (năm 1961).

26. Và rồi đứa con - kết quả của cuộc tình được sinh ra.

27. Tớ không thể nghĩ gì về một cuộc tình tay ba nhỏ.

28. Thêm vào đó, cuộc tình của hai người bắt đầu nứt rạn.

29. Để cuộc tình sau suôn sẻ hơn, điều mình sẽ thay đổi là: .....

30. Hình như họ đã có một cuộc tình vụng trộm nhiều năm rồi.

31. Một điều nên cảnh báo là hậu quả từ những cuộc tình một đêm.

32. Rõ ràng là ổng đang có một cuộc tình vụng trộm với Maria Gambrelli.

33. Sang đến cuộc tình thứ ba cũng là người khiến anh đau khổ nhất.

34. Tôi nghĩ đó là cuộc tình tốt nhất mà hắn chưa bao giờ có.

35. ● Nhiều bạn trẻ nghĩ là họ “yêu” nhưng rồi cuộc tình lại tan vỡ, tại sao?

36. Đó là lý do tại sao các cuộc tình tuổi học trò thường rất ngắn ngủi.

37. Cuộc tình không thành giống như vết thương, tuy đau đớn nhưng với thời gian sẽ lành

38. Và anh nên cám ơn ngôi sao may mắn của mình cho cuộc tình một đêm đó.

39. Tuy nhiên, Thammathibet đã có một cuộc tình vụng trộm với một người thiếp của vua cha.

40. Thật không thể tin nổi cuộc tình mình lại ‘sớm nở tối tàn’ như thế!”.—Chị Ánh.

41. Truyện phim được làm lại từ xuất phẩm Cuộc tình (Love affair) đã phát hành năm 1939.

42. Adele tiết lộ rằng album lấy cảm hứng từ cuộc tình đã lỡ với người bạn trai cũ.

43. Nói cách khác, họ chủ trương rằng những cuộc tình vụng trộm và ly dị là chuyện tự nhiên.

44. Vào mùa hè năm 1922, Goebels gặp gỡ và bắt đầu cuộc tình với Else Janke, một giáo viên.

45. Cổ sẽ vén tấm màn bí mật, bí mật của cuộc đời cổ và của cuộc tình bị cấm đoán của cổ.

46. Trong những cuộc tình duyên bất hạnh đó, có bao nhiêu cuộc rẽ thúy chia loan, vì những bi kịch hẳn hòi?

47. Những cái bọn ta làm cho một cuộc tình như thế này thật thô kệch, điên, đầy mồ hôi và hối tiếc.

48. Nên tôi dùng thần binh để phong ấn ký ức của mình lại để cô ấy không thể nhớ lại cuộc tình này

49. Cô nàng cho ra đời từ 4 đến 6 thỏ con và sẵn sàng cho một cuộc tình khác trong vòng 72 giờ.

50. 14 Tìm niềm khuây khỏa qua một cuộc tình với người khác không phải là giải pháp cho những vấn đề trong hôn nhân.