đồng quan điểm in Vietnamese

đồng quan điểm
[đồng quan điểm]
to have the same point of view; to share the point of view

Use "đồng quan điểm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "đồng quan điểm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đồng quan điểm", or refer to the context using the word "đồng quan điểm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Bất đồng quan điểm.

2. Chấp nhận bất đồng quan điểm.

3. Bất đồng quan điểm chứ không phải tranh cãi.

4. Cục Điều tra Liên bang (FBJ) cũng đồng quan điểm.

5. Bạn và cha mẹ bất đồng quan điểm về cách ăn mặc?

6. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng đồng quan điểm ấy.

7. Một số tài liệu còn lại cũng đồng quan điểm tán thành Nero.

8. Rõ là tôi và con gái bất đồng quan điểm về cái này.

9. Những xung đột và bất đồng quan điểm vốn đã tồn tại từ trước.

10. Mặc dù bất đồng quan điểm, họ lại có một điểm chung rất quan trọng.

11. Sau thất bại Phú Bình, ông vì bất đồng quan điểm mà hãm hại Khúc Đoan.

12. Những cặp vợ chồng biết tôn trọng nhau thì dù bất đồng quan điểm vẫn trân trọng nhau.

13. Hoa Kỳ thường bất đồng quan điểm với Việt Nam về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

14. Chúng ta có đồng quan điểm với Đức Chúa Trời, Đấng ‘ghét kẻ ưa sự hung-bạo’ không?

15. Rất có thể là bạn chọn người có đồng quan điểm, sở thích và giá trị đạo đức.

16. Đáng buồn thay, sự bất đồng quan điểm về chính trị đôi khi gây ra sự hung bạo.

17. Thường thì họ vẫn yêu thương nhau ngay cả khi bất đồng quan điểm về một số vấn đề.

18. (Ma-thi-ơ 5:33-37, chúng tôi viết nghiêng) Môn đồ Gia-cơ cũng có đồng quan điểm trên.

19. cha của cậu cũng tra tấn những người bất đồng quan điểm ở kryton cũng với cùng cách như vậy.

20. Nhưng dần dần họ thấy bất đồng quan điểm cũng như mức độ mỗi người muốn bỏ vào việc kinh doanh.

21. Một số chuyên gia y tế cũng có đồng quan điểm như thế. Họ gọi đó là “giải pháp thay thế thuốc”.

22. Hoặc không, ngành báo điều tra và sự bất đồng quan điểm sẽ trở nên khó khăn hơn ở nhiều nơi hơn.

23. Khi cha mẹ bất đồng quan điểm, trẻ con sẽ phát hiện và lợi dụng tình thế”.—Anh Jesús, Tây Ban Nha.

24. Một tác giả khác nói: “Phần lớn Dân Ngoại Giáo Tân Thời bất đồng quan điểm với nhau trong hầu hết mọi việc”.

25. Tôi không muốn cháu nghĩ rằng vì cha mẹ bất đồng quan điểm nên cháu có thể “chia rẽ và chiến thắng” cha mẹ.

26. Thứ hai là, chúng ta cần tạo ra một không gian cho cái mà tôi gọi là bất đồng quan điểm có kiểm soát.

27. Ông biết tín đồ Đấng Christ gốc Do Thái bất đồng quan điểm với các tín đồ thuộc dân ngoại ở thành Rô-ma.

28. Đến giữa tháng ba, một số cuộc biểu tình đã diễn ra và xuất hiện bất đồng quan điểm công khai trong quân đội.

29. Sự trung thành với những lý tưởng tôn giáo của ông đã khiến ông hành động hung bạo chống lại những người không đồng quan điểm.

30. Hãy nhớ rằng thầy giáo có lẽ không đồng quan điểm với bạn, và trách nhiệm của thầy giáo là duy trì kỷ luật trong lớp.

31. Họ tranh cãi một lúc lâu, con rồng thì vẫn tiếp tục ăn thêm những con số còn lại, cuối cùng họ đã đồng quan điểm.

32. Do đó, Quốc vương Faisal tiến hành gây dựng một bộ máy an ninh tinh vi và kiên quyết đàn áp những người bất đồng quan điểm.

33. Mà còn do những chính quyền dân chủ đang tăng cường xử lý những người bất đồng quan điểm, những người tố giác và những nhà báo điều tra.

34. Tháng 8 năm 2014, ông xuất bản cuốn sách Kẻ Đồ tể: Tàn sát, Lấy tạng, Bí mật về cách xử lý vấn đề bất đồng quan điểm ở Trung Quốc.

35. "Nó xóa đi sự bất đồng quan điểm giữa hợp pháp và khủng bố" ông Rubin nói: " và 1 xã hội mở cần duy trì 1 bức tường vô hình giữa chúng".

36. Vào năm 2010 tại Uganda, tôi làm cho một dự án cho phép người dân địa phương ngăn chặn chính quyền theo dõi các cuộc điện thoại của họ nhằm bày tỏ bất đồng quan điểm.

37. Tờ báo The European nói về một nước nọ: “Thái độ hoài nghi của giới trẻ đối với các chính trị gia có lý do chính đáng, và những người lớn tuổi hơn cũng đồng quan điểm”.

38. Trong suốt cuộc chiến, Bồ Đào Nha phải đối mặt với sự bất đồng quan điểm ngày càng gia tăng, cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt khác do đa số cộng đồng quốc tế áp đặt.

39. Nhằm đè bẹp sự bất đồng quan điểm về quyền hành của nhà thờ, Giáo Hội Nghị Công Giáo La Mã ở Toulouse, Pháp, vào năm 1229, ra lệnh cấm giáo dân không được có Kinh-thánh bằng ngôn ngữ phổ thông.

40. (Rô-ma 2:4) Sau khi nghiêm túc tự kiểm, nếu thấy rằng chúng ta có thái độ mà Giô-na bộc lộ lúc đầu về người Ni-ni-ve, chúng ta có thể cầu xin sự giúp đỡ để đồng quan điểm với Đức Giê-hô-va.

41. Ông nói: “Hãy cho người ta biết về họa diệt chủng dân du cư Roma [gipxi], cuộc thảm sát hàng loạt những người tàn tật, cũng như sự ngược đãi và sát hại những người đồng tính luyến ái, người bất đồng quan điểm và Nhân Chứng Giê-hô-va”.

42. Trong thế gian, các giám đốc và các người chủ thường biểu lộ thái độ này bằng cách kiếm những người một vâng hai dạ làm việc cho mình. Những người đó không bất đồng quan điểm với họ và không chất vấn sự tham quyền của những người thuộc cấp trên.

43. Hơn nữa, các nhà thông thái ấy kết luận rằng Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đã chép lại phần lớn thông tin của nhau nên mới dẫn đến sự tương đồng giữa cấu trúc và nội dung của ba sách Phúc âm đầu (đôi khi được gọi là Phúc âm cộng quan, có nghĩa “đồng quan điểm”).

44. “Phản ứng của chính quyền Việt Nam trước những cuộc biểu tình ôn hoà của người Khmer Krom cho thấy các phương thức trầm trọng và không công bố mà họ sử dụng để bịt tiếng của người bất đồng quan điểm,” Ông Brad Adams, Giám Đốc đặc trách Á Châu của tổ chức HRW, nói.

45. Ông Jean-Rémy Palanque viết: “Theodosius, trong lúc chiến đấu với tà giáo, cũng đã thiên vị Giáo hội chính thống [Công giáo]; ông ra chiếu chỉ năm 380 công nguyên truyền tất cả thần dân của ông đi theo đức tin của Giáo hoàng Damasus và giám mục [theo Ba Ngôi] tại Alexandria và tước đoạt sự tự do thờ phượng của những người bất đồng quan điểm.

46. Và bức tranh về tài chính trong dài hạn mà chúng ta đang ở đó trong hiện tại, tôi nghĩ rằng điều đáng tức giận nhất về nó là, nếu quốc hội chỉ đơn giản có thể cho thấy rằng họ bất đồng quan điểm với nhau, thay vì có thể đến với các thỏa hiệp tốt nhất có thể, nhưng họ có thể chỉ cần bắt đầu quá trình hướng tới sự thỏa hiệp, tất cả chúng ta sẽ ngay lập tức tốt hơn.