ú in Vietnamese

[ú]
tính từ
fleshy; fatty; corpulent; obese

Use "ú" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ú" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ú", or refer to the context using the word "ú" in the Vietnamese Dictionary.

1. Đồ béo ú.

2. Chơi ú tim

3. Cái gã béo ú.

4. Của ông đấy, ú ụ.

5. Chúng đang chơi ú tim.

6. Càng ngày tôi càng ú.

7. Về hưu khiến anh ta béo ú.

8. Trò chơi ú òa ấy à.

9. Và khiến mụ Magda béo ú kia khóc thét.

10. Ú ù, đừng quên kiểu cải trang đặc vụ nhé.

11. Nhân tiện, có biết ai béo ú lên không?

12. Thật ra ông có đứng đâu, đồ úkhú.

13. Một con gấu trúc béo ú coi việc đó như trò đùa. Đấy...

14. ý tôi là như chơi một trò chơi ú òa đồng tính vậy

15. Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say

16. Chắc anh chưa từng thấy cổ đi dạo phố với con chó xù mập ú.

17. Dudley vừa nói vừa đưa cánh tay ú núc ra cho người đàn bà vô hình.

18. và cả những chủ ngân hàng giấy béo ú đút túi nhiều hơn họ cần,

19. Los ú ớ trong mơ, anh rên rỉ, thỉnh thoảng gương mặt lại rạng rỡ hạnh phúc.

20. Và tên Hoàng tử Prinny béo ú đang giả ngu, để có ưu thế trong cuộc chơi.

21. Là một cậu bé mập ú, vụng về, bị bệnh viêm mũi mãn tính và cực kỳ háu ăn.

22. Không quá ngạc nhiên khi trò chơi ú oà là một điều kỳ diệu với trẻ sơ sinh.

23. Ba mẹ nói rằng em quá trẻ con và không bao giờ khá lên được. Họ cũng chê là em béo ú.

24. Vấn đề là, tôi sẽ không Ú Òa nếu không nhìn thấy bạn, và robot của tôi đã không thấy tôi.

25. Loida chỉ nói ú ớ được vài tiếng, để cho biết mình cần những thứ như đồ ăn, nước, giường hoặc phòng vệ sinh.

26. Chúng tôi không thích thay đổi theo một ú niệm vừa mới nhú lên mà tiểu thư nhận được ở Học Viện Malone.

27. Và bây giờ thì nó còn mi nhon nhưng lỡ sau này nó mập ú ra rồi bắt đầu ra lệnh cho tớ thì sao?

28. Có người cho rằng các tổ tiên của chúng ta đã khó khăn tìm cách liên lạc với nhau bằng cách phát ra những âm thanh ú ớ và rên rỉ.

29. Không ngày nào bước ra khỏi nhà mà tôi không tự hỏi... liệu có kẻ hèn nhát nào đang lấp sau lưng và chuẩn bị chơi ú òa với tôi không, và...

30. Đó là lý do tại sao tôi để chiếc áo len phing trên người chú mèo như vậy, nó giúp che đi những điểm béo ú của mèo.

31. Chúng tôi không có cơ hội để khám phá: cô Rachel lên như cái còi báo cháy của trị trấn, “C-h-ú-a ơ-i, Dill Harris!

32. Việc lạm dụng ma túy có thể sanh ra tánh cáu kỉnh, nói năng ú ớ, nhìn thấy lờ mờ, chóng mặt, hô hấp khó khăn, ảo giác và sự chết.

33. Các nguyên âm có dấu dài á, é, í, ú, ý cùng các nguyên âm đôi ô, ia, ie, iu và các phụ âm tạo âm tiết (phụ âm dài) ŕ, ĺ được phát âm dài gấp hai lần các âm tiết ngắn.

34. Lời khắc trên sử liệu này cho biết: “Về cống phẩm của Giê-hu (Ia-ú-a), con trai của Ôm-ri (Hu-um-ri), ta nhận vàng, bạc, một cái bát saplu vàng, cái bình vàng đáy nhỏ, cái vại, thau, hộp bằng vàng, puruhtu [không biết nghĩa của từ này] bằng gỗ và một vương trượng”.